ארכיון תג: בית המשפט העליון

אסור לשר המשטרה!

תגובתו של טוביה ברטוב למסע היחצ"נות למען השוטר שחר מזרחי הגיעה אלי בדוא"ל שרשרת. נוכח ההתארגנות התקשורתית נגד שלטון החוק ונגד בתי המשפט, אני מוצא לנכון להעלות את דבריו כפוסט אורח.
נ"ב  הכותרת אינה שגויה. שר לבטחון פנים אינו יכול להגן על אי שמירת חוק. אהרונוביץ הוא שר משטרה.
יאיר דקל
   

 אי אפשר להוריד מסדר היום את הנושא של השוטר שחר מזרחי בגלל המלצתו של השר לבטחון פנים לנשיא לחון את השוטר מזרחי, ויחסו לבית המשפט ימשיך להדהד בציבור וימשיך לפגוע במעמד בית המשפט העליון.
השר לביטחון פנים מופקד על קיום החוק והסדר במסגרת החוק במדינה.   

יצחק אהרונוביץ: עדיין נשאר במשטרה

 

את החוק הכנסת מחוקקת, ובתי המשפט הם המפרשים את החוק הלכה למעשה. כלומר, השר לביטחון פנים מופקד על המערכת שתפקידה לשמור על החוק כפי שהכנסת ובית המשפט העליון (וכל בתי המשפט בארץ) קבעו ופירשו אותו. בתור שכזה אין לו שום אופציה לצאת נגד בית המשפט או לערער על החלטותיו. אם הוא לא מסכים עם החוק והחלטות בית המשפט, הוא אינו יכול להישאר בתפקידו.  
עליו להתפטר ואם איננו מתפטר, על ראש הממשלה לפטרו. זה מה שהיה קורה במדינה מתוקנת אחרת. אם אינך מסכים עם החוק, אינך יכול להיות מופקד על ביצועו, ועל אחת כמה וכמה אינך יכול לצאת בפומבי נגד המחוקק ונגד מי שהמדינה נתנה בידיו את התפקיד לפרשו.  
יתפטר, יחזור לכנסת, שם יוכל להביע את דעתו נגד החוק וגם לפעול לשנותו. למשל, יוכל להגיש הצעת חוק המתירה לשוטר להרוג גנבים ולהכות חשודים ולעשות כל העולה על רוחו ולצאת זכאי אם יטען שהאזרח תקף אותו.  
טוביה ברטוב, ראש העין 054-6448376